Tumblelog by Soup.io
 • smogzzz
 • Hiperborea
 • mysoul
 • kosmata
 • liwiadruzylla
 • patronus
 • pure-bliss
 • yolo12
 • meliaa
 • rainbowside
 • srcemoje
 • seeyousoon
 • houseofpain
 • blackheartgirl
 • fusselchen
 • czarno-bialo
 • holamasdo
 • towo85
 • shar17666
 • deLioncourt
 • maiween
 • sylwester
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
I to by było na tyle. Tak z dnia na dzień skończyło się wszystko na czym mi zależało. Serce pękło, dusza rozdarta, umysł w strzępach. Można umierać.
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
9270 a601
Reposted fromosaki osaki vianiskowo niskowo
Sponsored post
1960 6edb 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz vianiskowo niskowo
Boimy się wszyscy i bez wyjątku.[...]
Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viashabbadoo shabbadoo
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss viashabbadoo shabbadoo
2369 335e 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
2385 a2ce 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
- Straciłam nadzieję. Nie mam już siły walczyć. Jestem wyczerpana. Nie dam rady. - Nie wiesz, co się wydarzy. Musisz walczyć, musisz być uparta i nieustępliwa. Musisz spróbować.
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromplayinglove playinglove vianiskowo niskowo
8245 ea58
Reposted fromkarahippie karahippie viaagatiszka agatiszka
9539 31d6 500
Reposted fromsoftboi softboi viaagatiszka agatiszka
8103 322c
Reposted frompiehus piehus viaagatiszka agatiszka
Miłość nie jest racjonalna. Skacze z samolotów i z klifów. Zostawia ślad na wszystkim, czego dotknie. Mogę postępować właściwie albo cię kochać, ale nie połączę tych dwóch rzeczy.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagatiszka agatiszka
6967 856d 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe viatimetobegin timetobegin
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viatimetobegin timetobegin
Reposted fromshakeme shakeme viatimetobegin timetobegin
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
9543 947f 500
Reposted fromsoftboi softboi viatimetobegin timetobegin
Reposted fromFlau Flau viatimetobegin timetobegin
2738 1f2c 500
Reposted fromlaters laters viatimetobegin timetobegin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...