Tumblelog by Soup.io
 • smogzzz
 • Hiperborea
 • mysoul
 • kosmata
 • liwiadruzylla
 • patronus
 • pure-bliss
 • yolo12
 • meliaa
 • rainbowside
 • sassygoat
 • seeyousoon
 • houseofpain
 • blackheartgirl
 • fusselchen
 • czarno-bialo
 • holamasdo
 • towo85
 • shar17666
 • deLioncourt
 • maiween
 • sylwester
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0895 1b28
Reposted fromniewychowana niewychowana viaadmiracja admiracja

MĄDRA KOBIETA NIGDY NIE WYZNA SWOICH UCZUĆ, ZANIM MĘŻCZYZNA NIE ZROBI TEGO PIERWSZY.

Reposted fromlovvie lovvie viaadmiracja admiracja
Wiara przyjdzie potem. Najważniejsze, żeby podjąć decyzję.
— Sławomir Mrożek
Reposted frominpassing inpassing viaadmiracja admiracja
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska ("Schyłek wieku")
Reposted fromiluzjon iluzjon viaadmiracja admiracja
Nie można uciec od samego siebie, przenosząc się z miejsca na miejsce.
— Ernest Hemingway
Reposted frometerycznie eterycznie viaadmiracja admiracja

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viaadmiracja admiracja
2932 df75
Reposted frommissmaya missmaya viaadmiracja admiracja
- Czytaj, czytaj - szeptała matka, a czasem nawet mnie pogłaskała. - Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zgubionego siebie.
— Mariusz Maślanka "Mam na imię Jestem"
Reposted fromflesz flesz viaadmiracja admiracja
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viaadmiracja admiracja
3609 e407 500
Reposted fromhagis hagis viaadmiracja admiracja
9067 c1cd
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaepicenegod epicenegod
2338 51ef 500
8793 19bc
Reposted fromepicenegod epicenegod
7825 857a 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra vialajla lajla
1587 8c6e 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaabl abl
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoppyseed poppyseed

hinducosmos: Himachal Pradesh, India.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl