Tumblelog by Soup.io
 • sylwester
 • maiween
 • deLioncourt
 • shar17666
 • towo85
 • holamasdo
 • czarno-bialo
 • fusselchen
 • blackheartgirl
 • houseofpain
 • seeyousoon
 • srcemoje
 • rainbowside
 • meliaa
 • yolo12
 • pure-bliss
 • patronus
 • liwiadruzylla
 • kosmata
 • mysoul
 • Hiperborea
 • smogzzz
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1623 184e 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaEwkaLoL EwkaLoL
9865 432d 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaEwkaLoL EwkaLoL
Reposted fromkicikitka kicikitka viaEwkaLoL EwkaLoL
6950 0f54 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viamiscauliflower miscauliflower
dajesz mi spokój i bezpieczeństwo. sprawiasz, że jestem szczęśliwa. to takie miłe.  
— xxx

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

2735 a092
Reposted fromlaters laters viamiscauliflower miscauliflower
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viamiscauliflower miscauliflower
6574 ce55 500
Reposted frompiehus piehus viamiscauliflower miscauliflower
6949 edc1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagraywall graywall
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viagraywall graywall
W kochaniu, gdy szczerości brak, czy warto ciągnąć bal?
— Agnieszka Osiecka - "Gdzie kochają nas"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagraywall graywall
9051 9cee 500
cytat i ilustracja pochodzą z kalendarza wydanego przez @wydawnictwo_wam z tekstami @kasiaolubinska 
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagraywall graywall
5803 ec12 500
Świetlicki.
5213 24b0 500
Reposted fromPoranny Poranny vialabellavita labellavita
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Wolni jesteśmy tylko tam, gdzie nas jeszcze nie znają.
— Limboski
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki vialabellavita labellavita
1816 f4b4 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
1894 5eeb 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
1896 957f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl