Tumblelog by Soup.io
 • smogzzz
 • Hiperborea
 • mysoul
 • kosmata
 • liwiadruzylla
 • patronus
 • pure-bliss
 • yolo12
 • meliaa
 • rainbowside
 • sassygoat
 • seeyousoon
 • houseofpain
 • blackheartgirl
 • fusselchen
 • czarno-bialo
 • holamasdo
 • towo85
 • shar17666
 • deLioncourt
 • maiween
 • sylwester
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromlay lay viapampam pampam
4324 1e5f
Reposted fromnyaako nyaako viapampam pampam
7765 4524
taka chujnia w święta
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapampam pampam
2895 e781 500
Reposted frombzdura bzdura viapampam pampam
Życzyłem ci wszystkiego co tylko najlepsze
na tym świecie 
I powiedziałem ci, kiedy mnie opuściłaś
Że nie ma czego wybaczać 
Ale zawsze myślałem, że wrócisz, powiesz mi, iż wszystko, co znalazłaś to 
Złamane serce i nieszczęście 
Trudno mi przyznać, że jestem zazdrosny 
o twoje szczęście beze mnie 
— Labrinth - Jealous
Reposted fromflesz flesz viapampam pampam
7322 49a1 500
Reposted fromjigglybro jigglybro viasarkastyczna sarkastyczna
1146 09b6 500
9543 3df1 500
Reposted fromcorka corka viasarkastyczna sarkastyczna
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa viagonnabebetter gonnabebetter
5851 87d8 500
Reposted frompiehus piehus viagonnabebetter gonnabebetter
7700 1e2a 500
Reposted frompiehus piehus viafridaysister fridaysister
6964 8891 500
to o nas.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasarkastyczna sarkastyczna
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
(...) niewypowiedziane ma znaczenie. Gromadzi się i ma znaczenie.
— Katie Roiphe "Godzina zmierzchu"
Be with someone that requires you to grow, makes you forget your problems, holds your hand, likes to kiss, appreciates art, and adores you, they say...
Przez ostatnie siedem lat szukałam spokoju. Myślałam, że to stan, w którym nie ma turbulencji, ani strachu. Gdzie nigdy nie jest się za wysoko, ani za nisko, a szczęście jest tylko pośrodku. Wreszcie zrozumiałam, że spokój nie polega na unikaniu pewnych rzeczy. Chodzi o to, by wybrać życie, w którym chce się żyć pomimo jego chaosu, i akceptując to wszystko, czuć spokój w sercu. 
— Vi Keeland, Gracz
Reposted frommefir mefir viapaperman paperman
6710 55c1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapaperman paperman
Reposted fromFlau Flau viapetro petro
Reposted fromlyder lyder viapetro petro
4935 8064 500
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viapetro petro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl