Tumblelog by Soup.io
 • smogzzz
 • Hiperborea
 • mysoul
 • kosmata
 • liwiadruzylla
 • patronus
 • pure-bliss
 • yolo12
 • meliaa
 • pannadziewanna
 • rainbowside
 • sassygoat
 • seeyousoon
 • houseofpain
 • blackheartgirl
 • fusselchen
 • czarno-bialo
 • holamasdo
 • towo85
 • shar17666
 • deLioncourt
 • maiween
 • sylwester
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4513 6406
Reposted fromkarahippie karahippie viaseasons seasons
8198 166d
Reposted byszatanistafinatkazdzir
2032 b8eb 500
7845 d506
Reposted frommaruuda maruuda viaasylopath asylopath
- Zatańczy Pani?
- Tańczyłam z diabłem. Nie jestem pewna czy dotrzyma mi Pan kroku...
- Diabeł brał u mnie lekcje, Madamme...
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaasylopath asylopath
8182 5afe
Reposted bykubudifinatkaPinkCoffee
W ciężkich chwilach przypomnij sobie, dlaczego się w Niej zakochałeś.
— Nicholas Sparks
Reposted fromlovvie lovvie
6884 b7ca 500
Reposted fromprzemeksic przemeksic vialovvie lovvie
8841 2961 500
Reposted fromoll oll vialovvie lovvie
Człowiek nie ucieknie od tego, że słyszy. Nie ucieknie, że widzi. Choćby nie chciał słyszeć, widzieć. Samo mu w uszy, w oczy wchodzi.
— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromlovvie lovvie
9026 89b8 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialovvie lovvie
I tak nikt nie zapłacze nad moim grobem... 
— Loca
W muzeum pełnym sztuki i tak patrzyłbym na Ciebie.
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska
4202 93b1
Reposted fromzciach zciach viawasnae wasnae
she is water. powerful enough to drown you  soft enough to cleanse you  deep enough to save you.
— adrian michael
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl