Tumblelog by Soup.io
 • smogzzz
 • Hiperborea
 • mysoul
 • kosmata
 • liwiadruzylla
 • patronus
 • pure-bliss
 • yolo12
 • meliaa
 • rainbowside
 • srcemoje
 • seeyousoon
 • houseofpain
 • blackheartgirl
 • fusselchen
 • czarno-bialo
 • holamasdo
 • towo85
 • shar17666
 • deLioncourt
 • maiween
 • sylwester
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
pink
Reposted fromMalikor Malikor viagket gket
6698 2a0f
Reposted fromteijakool teijakool viagket gket
Reposted fromzelbekon zelbekon viagket gket
0549 cac0 500
Reposted fromZircon Zircon viagket gket
0564 f272 500
Reposted fromZircon Zircon viagket gket
Nie pytaj, dopuszczając tylko jedną, żądaną odpowiedź. Nie pytaj wcale. Miłość to decyzja. Jeśli ją podejmujesz, to mów, że kochasz, dawaj. Nie oczekuj zwrotu kosztów. Miej odwagę powiedzieć, że już nie ma miłości. Odejdź zanim zdradzisz i nie licz, że drugą stronę będzie stać na podobną uczciwość. Żyj!, A gdy dostaniesz bęcki, przeżyjesz. Przyszyjesz do rękawa kolejną sprawność. 
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromdreamadream dreamadream viapannaniczyja pannaniczyja
We wszystkich głupstwach, jakie może popełnić kobieta, istnieje pewna granica, przed którą zawsze jeszcze można się wycofać z honorem. Potem można już tylko zwyciężyć lub zginąć. Ja tę granicę przekroczyłam. Postanowiłam zginąć.
— Joanna Chmielewska, "Klin"
Reposted fromcudoku cudoku vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Miłość która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.
— Pedro Calderón de la Barca
Reposted fromxalchemic xalchemic viapannaniczyja pannaniczyja
7744 2d5c 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabiianca biianca
0542 9e02 500
Reposted frompiehus piehus viabiianca biianca
twitter, facebook, tumblr, instagram, and linkedin
Reposted fromfightling fightling viabiianca biianca
0020 fa9b
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viabiianca biianca
3717 f7dd
Reposted fromEtnigos Etnigos viabiianca biianca
1974 0eb5 500
Reposted fromtfu tfu viabiianca biianca
0368 eec6 500
Reposted fromseaweed seaweed viabiianca biianca
9594 b943
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viabiianca biianca
5514 a230
Do niektórych znajomości trzeba dorosnąć,
nie tylko po to,
by w nie wejść
ale też po to -
by umieć je zakończyć.
— "List w butelce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabiianca biianca
6167 4549 500
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viabiianca biianca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl