Tumblelog by Soup.io
 • smogzzz
 • Hiperborea
 • mysoul
 • kosmata
 • liwiadruzylla
 • patronus
 • pure-bliss
 • yolo12
 • meliaa
 • pannadziewanna
 • rainbowside
 • sassygoat
 • seeyousoon
 • houseofpain
 • blackheartgirl
 • fusselchen
 • czarno-bialo
 • holamasdo
 • towo85
 • shar17666
 • deLioncourt
 • maiween
 • sylwester
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3726 233b
Reposted fromspring-flow spring-flow vialissie lissie
7633 e75e 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry vialissie lissie
6538 1e3a
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vialissie lissie
8097 6fcc
mineło 20 lat
Reposted frommysoul mysoul vialissie lissie
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath*Dzienniki 1950-1962
Reposted frombluecat bluecat viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
9654 47fb
6023 09ee 500
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna viajasminnie jasminnie
4798 1866 500
Jarosław Borszewicz
Jestem Julią
mam lat 23
dotknęłam kiedyś miłości
miała smak gorzki
jak filiżanka ciemnej kawy
wzmogła
rytm serca
rozdrażniła
mój żywy organizm
rozkołysał zmysły

odeszła

Jestem Julią
na wysokim balkonie
zawisła
krzyczę wróć
wołam wróć
plamię
przygryzione wargi
barwą krwi

nie wróciła

Jestem Julią
mam lat tysiąc
żyję
— Halina Poświatowska
Reposted fromvanirr vanirr viajasminnie jasminnie
Cierpienie jest na pewno rodzajem sensu. Bezsens przecież nie boli. Bezsens jest obojętnością.
— Anna Kamieńska
Reposted fromweightless weightless
Reposted fromweightless weightless
5990 47b4
Reposted fromlaoculta laoculta viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
4983 91d1 500
Reposted fromjecer jecer viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
3175 8f40
Reposted fromoblivious oblivious viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
1843 386c
Reposted fromRemulaner Remulaner viaChlebek Chlebek
3481 de0b 500

justbadpuns:

I am done

Reposted fromtifflball tifflball viapetro petro
8103 86f3
bądź pszczółką w tym stadzie os
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl